vineri, 6 februarie 2009

Manichiura - Pedichiura

Manichiurist - pedichiurist
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă
Administraţie Întocmirea bonurilor de materiale
Întocmirea bonurilor de plată
Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPM şi PCI
Dezvoltare profesională Pregătirea profesională
Igienizare Igenizarea locului de muncă
Sterilizarea şi dezinfectarea instrumentarului
Instrumente Utilizarea instrumentelor
Materiale Aprovizionarea cu materiale
Planificare Programarea clientelei
Producţie Executarea manichiurii şi pedichiurii
Executarea masajului pentru mâini şi picioare
Finisarea manichiurii şi pedichiurii
Promovare Promovarea serviciilor unităţii
Realizarea cadrului ambiental
Relaţii cu clientela Oferirea de servicii clientelei
Întocmirea bonurilor de materiale
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Identificarea necesarului de 1.1. Necesarul de materiale se întocmeşte periodic sau ori de câte ori este
nevoie.
1.2. Necesarul de materiale se stabileşte pe tipuri de materiale şi cantităţi.
2. Întocmirea bonurilor de materiale 2.1. Se completează utilizând toate informaţiile necesare.
pentru aprovizionare
2.2. Bonurile de materiale se întocmesc corect, lizibil, conform normelor
unităţii.
Gama de variabile
Unitatea se aplică la ocupaţiile: frizer, coafor, manichiură-pedichiură.
Tipuri de materiale
Ghid pentru evaluare
Modul de întocmire al bonurilor de materiale.
Cunoştinţe de matematică
Scris ortografic, caligrafic
Cunoaşterea tarifelor lucrărilor.
Întocmirea bonurilor de plată
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Identificarea datelor necesare 1.1. Tipurile de lucrări se identifică corect, prin corelare cu prestaţia
întocmirii bonurilor efectuată.
1.2. Tarifele corespunzătoare lucrărilor sunt alese funcţie de tipul de lucru
şi nomenclatorul de preţuri afişate.
2. Întocmirea bonurilor 2.1. Bonurile se întocmesc cu consemnarea exactă a lucrărilor efectuate.
2.2. Bonurile se scriu citeţ.
2.3. Totalul sumelor serviciilor efectuate se calculează corect.
2.4. Cifrele corespunzătoare sumelor serviciilor se scriu cu atenţie, pentru
efectuarea corectă a calculelor.
Gama de variabile
Unitatea se aplică la ocupaţiile: frizer, coafor, manichiură-pedichiură.
Tipuri de lucrări: de frizerie, de coafor, de manichiură-pedichiură.
Ghid pentru evaluare
Modul de întocmire al bonurilor de plată.
Cunoştinţe de matematică
Scris ortografic, caligrafic
Aplicarea tarifelor lucrărilor.
Aplicarea NPM şi PCI
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Aplicarea NPM 1.1. Defecţiunile ivite la instalaţii, aparate sau tablouri electrice se anunţă
cu promptitudine la electricianul de servici.
1.2. Se lucrează numai cu echipament de protecţie corespunzător din
punct de vedere igienic.
1.3. Operaţiile se execută cu cea mai mare atenţie, pentru a evita
accidentele.
1.4. Instrumentele folosite se păstrează în cea mai bună stare de
funcţionare.
1.5. Aparatele electrice se izolează foarte bine şi nu se folosesc cu mâna
umedă.
1.6. In timpul folosirii aparatelor electrice pardoseala să fie uscată.
1.7. Instrumentele şi aparatele se controlează zilnic, înainte de începerea
lucrului.
1.8. Instrumentele tăioase se manevrează cu mâinile uscate.
2.Aplicarea normelor PSI 2.1. Locul, starea tehnică şi modul de utilizare a stingătoarelor să fie
foarte bine cunoscute.
2.2. Aparatele electrice se deconectează de la sursa de curent la
încheierea zilei de muncă.
2.3. Se implică cu promptitudine în cazul izbucnirii unui incendiu.
3. Sesizarea situaţiilor critice 3.1. Situaţiile critice se aduc la cunoştinţa persoanelor abilitate cu
promptitudine.
3.2. Situaţiile critice sunt apreciate cu discernământ.
4. Aplicarea măsurilor de urgenţă 4.1. Intervine cu promptitudine pentru înlăturarea situaţiilor critice.
4.2. Acordă cu promptitudine măsurile prim ajutor în caz de accident.
Gama de variabile
Unitatea se aplică la ocupaţiile: frizer, coafor, manichiură-pedichiură.
Tipuri de instrumente şi aparate
Ghid pentru evaluare
Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor şi aparatelor.
Cunoaşterea NPM şi normelor de PCI.
Pregătirea profesională
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Perfecţionare profesională 1.1. Participarea la cursuri de specializare se face periodic sau ori de câte
ori este necesar.
1.2. Participarea la expuneri teoretice şi demonstraţii practice se face, pe
cât posibil, ori de câte ori au loc.
1.3. Informaţiile noi specifice domeniului sunt promovate cu
2. Auto-perfecţionare profesională 2.1. Consultă şi studiază periodic revistele de specialitate.
Gama de variabile
Unitatea se aplică la ocupaţiile: frizer, coafor, manichiură-pedichiură.
Materiale de studiu: pliante, reviste de specialitate, cursuri periodice sau ocazionale, seminarii, demonstraţii
Ghid pentru evaluare
Frecvenţa de participare la cursuri de specializare, expuneri teoretice şi demonstraţii.
Cunoaşterea tipurilor de lucrări.
Igenizarea locului de muncă
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Igienizarea spaţiului de lucru 1.1 Chiuveta şi masa de lucru se spală şi se dezinfectează după terminarea
fiecărei lucrări, cu materiale adecvate.
1.2. Oglinda se curăţă ori de câte ori este necesar.
1.3. Scaunul se curăţă după fiecare lucrare.
1.4. Pardoseala se mătură după fiecare lucrare.
1.5. Hârtia de pe tetieră se schimbă la fiecare client.
2. Igienizarea instrumentelor 2.1. Instrumentele se dezinfectează după executarea fiecărei lucrări, sau
periodic, cu soluţii specifice.
2.2. In timpul neefectuării lucrărilor instrumentele se păstrează în spaţii
închise, în condiţii igienice.
3. Igienizarea lenjeriei 3.1. Lenjeria de protecţie se schimbă la fiecare client.
3.2. Lenjeria se sterilizează periodic prin metode specifice.
3.3. In timpul neefectuării lucrărilor lenjeria se păstrează în spaţii închise,
în condiţii igienice.
Gama de variabile
Unitatea se aplică la ocupaţiile: frizer, coafor, manichiură-pedichiură, cosmetică.
Lucrări: de frizerie, de coafor, de manichiură-pedichiură, cosmetică.
Instrumente specifice pentru frizerie, coafor, manichiură-pedichiură, cosmetică.
Lenjerie de protecţie specifică pentru frizerie, coafor, manichiură-pedichiură, cosmetică.
Materiale: pentru curăţenie, pentru dezinfectare
Metode de sterilizare: termice, chimice
Spaţiul de lucru cuprinde: chiuveta, masa de lucru, scaunul, pardoseala.
Ghid pentru evaluare
Modul în care se curăţă spaţiul de lucru după fiecare lucrare.
Modul în care se curăţă şi se dezinfectează instrumentele după executarea fiecărei lucrări.
Modul de întreţinere şi folosire a lenjeriei de protecţie.
Cunoştinţe de igienă
Cunoştinţe minime de dermatologie (de recunoaştere a dermatozelor, negilor, aluniţelor, pediculozelor, etc.)
Sterilizarea şi dezinfectarea instrumentarului
Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Selectarea instrumentului pentru 1.1. Alegerea instrumentarului pentru sterilizare se face in funcţie de
sterilizare procedurile ei urmează sa fie efectuate.
1.2. Sortarea instrumentelor se face in funcţie de tipul de dezinfecţie.
1.3. Sortarea instrumentelor se face funcţie de materialul instrumentului
si de metoda de sterilizare.
2. Executarea sterilizării 2.1. Sterilizarea instrumentarului se executa pentru fiecare set de
instrumentarului instrumente, periodic, conform procedurilor interne.
2.2. Menţinerea instrumentelor la sterilizare se face prin respectarea
instrucţiunilor de utilizare a aparatului.
3. Dezinfectarea instrumentarului si 3.1. Dezinfectarea instrumentarului se realizează la momentele
materialelor auxiliare corespunzătoare prin metodele descrise de tehnica de specialitate.
3.2. Dezinfectarea recipienţilor se realizează la momentele
corespunzătoare prin utilizarea unor produse speciale de dezinfectare.
3.3. Dezinfectarea materialelor auxiliare se face prin fierbere.
Gama de variabile
- Instrumentar: - trusa pentru manichiura
- trusa pentru pedichiura
- Sterilizarea: - cu aparat special cu ultraviolet
- fierbere, flambare
- Recipiente: - pentru pedichiura (ex.: bazin)
- pentru manichiura (ex.: bol)
- Momentele corespunzătoare se refera la:
- înainte de începerea lucrului
- după fiecare client
Ghid pentru evaluare
- Cunoştinţe: tehnici de igenizare (sterilizare / dezinfectare)
La evaluare se urmăreşte:
- cunoaşterea tehnicilor de igienizare (sterilizare / dezinfectare)
- conştiinciozitatea si îndemânarea in executarea acestora.
Utilizarea instrumentelor
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Alegerea instrumentelor 1.1 Instrumentele se aleg în funcţie de tipul lucrării care se execută.
1.2. Instrumentele se aleg cu discernământ în funcţie de caracteristicile
clientului.
2. Întreţinerea instrumentelor 2.1. Instrumentele se curăţă şi se dezinfectează cu rigurozitate după
fiecare lucrare.
2.2. Instrumentele se curăţă şi se dezinfectează periodic.
2.3. Soluţiile de curăţare se aleg funcţie de tipul instrumentului.
3. Utilizarea instrumentelor 3.1. Toate instrumentele se mânuiesc cu foarte mare atenţie, evitând
producerea de leziuni clientului.
3.2. Instrumentele se utilizează corect, în condiţii de siguranţă.
4. Utilizarea aparatelor electrice 4.1. Aparatele electrice se utilizează cu atenţie, pentru evitarea
supraîncălzirii.
4.2. Defecţiunile care apar la aparatele electrice sunt anunţate
persoanelor autorizate.
4.3. Aparatele electrice se folosesc conform instrucţiunilor de utilizare.
Gama de variabile
Unitatea se aplică la ocupaţiile: frizer, coafor, manichiură-pedichiură.
Tipuri de instrumente: pentru frizerie, pentru coafor, pentru manichiură-pedichiură.
Tipuri de fir de păr (gros, moale, subţire, etc.)
Tipuri de unghii
Substanţe pentru curăţare şi dezinfectare.
Instrumente electrice: maşină de tuns, aparat pentru uscat părul, cască pentru uscat părul.
Ghid pentru evaluare
Criteriile după care se aleg instrumentele ce se vor utiliza la executarea lucrării.
Modul de întreţinere şi utilizare al instrumentelor.
Cunoaşterea instrumentelor care se folosesc la fiecare tip de lucrare.
Cunoaşterea modului de folosire al instrumentelor.
Cunoaşterea modului de dezinfectare şi curăţire al instrumentelor.
Aprovizionarea cu materiale
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Stabilirea necesarului de materiale 1.1. Necesarul de materiale se stabileşte în funcţie de tipul lucrărilor ce se
execută.
1.2. Necesarul de materiale se stabileşte prin verificarea periodică a
stocului de materiale.
2. Primirea materialelor 2.1. Materialele primite se verifică cu acurateţe, în concordanţă cu bonul
de primire-predare.
2.2. Se verifică cu atenţie calitatea (termenul de garanţie) materialelor la
primire.
3. Aranjarea materialelor 3.1. Materialele se depozitează în dulăpioare în funcţie de tipul lor, în
condiţii de siguranţă.
3.2. Materialele se depozitează în condiţii de igienă.
3.3. Aranjarea materialelor se face astfel încât să permită utilizarea lor
rapidă.
Gama de variabile
Unitatea se aplică la ocupaţiile: frizer, coafor, manichiură-pedichiură.
Tipuri de materiale: pentru frizerie (ex.: pastă de ras, apă de colonie, etc.), pentru coafor (ex.: vopsea de păr,
soluţie de permanent, etc.), pentru manichiură-pedichiură.
Tipuri de lucrări: de frizerie (ex.: tuns, bărbierit, etc.), de coafor (coafuri, ondulări permanente, etc.), de
manichiură-pedichiură.
Ghid pentru evaluare
Modalitatea de stabilire a necesarului de materiale, acurateţea cu care se verifică cantitatea şi calitatea materialelor
primite, modul de depozitare a materialelor.
Cunoaşterea tipurilor de materiale care se folosesc la fiecare lucrare.
Programarea clientelei
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1.Identificarea cerinţei 1.1. Clientul este ascultat cu atenţie pentru aflarea dorinţei sale.
1.2. Cerinţele clientului sunt tratate cu solicitudine.
2. Verificarea posibilităţilor de 2.1. Se identifică posibilităţile de servire în funcţie de programările
programare existente.
2.2. Se prezintă clientului, cu solicitudine, posibilităţile de programare.
2.3. Se încearcă pe cât posibil corelarea dorinţei clientului cu posibilităţile
existente.
3. Înscrierea programării 3.1. Data şi ora programării se înscriu prompt şi cu atenţie în agenda de
lucru.
Gama de variabile
Unitatea se aplică la ocupaţiile: frizer, coafor, manichiură-pedichiură.
Durata fiecărui tip de lucrare
Ghid pentru evaluare
Modul în care se efectuează o programare.
Cunoaşterea timpului de executare a fiecărui tip de lucrare.
Executarea manichiurii şi pedichiurii
Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Examinarea clientului 1.1. Examinarea clientului se face cu atenţie, in vederea depistării
eventualelor deficiente de natura patologica.
1.2. Deficientele de natura patologica se recomanda a fi tratate la
2. Executarea operaţiilor pregătitoare 2.1. Pregătirea clientului pentru manichiura / pedichiura se face conform
manichiurii / pedichiurii procedurilor specifice.
2.2. Efectuarea procedurilor pregătitoare pentru manichiura / pedichiura
se realizează diferenţiat, in funcţie de caracteristicile clientului.
2.3. Executarea procedurilor pregătitoare manichiurii / pedichiurii se face
in condiţii de deplina siguranţa, cu multa atenţie.
2.4. Executarea procedurilor pregătitoare manichiurii / pedichiurii se face
in concordanta cu tipul lucrării.
3. Executarea manichiurii / pedichiurii 3.1. Executarea manichiurii / pedichiurii se face conform cerinţelor
clientului si caracteristicilor unghiilor.
3.2. Executarea procedurilor la manichiura / pedichiura se face cu atenţie,
in condiţii de siguranţa, conform tipului de lucrare.
3.3. Executarea procedurilor la manichiura / pedichiura se face cu ajutorul
instrumentelor corespunzătoare tipului de lucrare.
3.4. Eventualele deficiente sunt remediate cu atenţie.
4. Executarea de lucrări speciale 4.1. Executarea lucrărilor speciale se face la cererea clientului.
4.2. Efectuarea lucrărilor speciale din gama de servicii oferite de unitate
se face cu profesionalism.
4.3. Realizarea lucrărilor speciale se face prin încadrarea in condiţiile de
igiena si siguranţa.
Gama de variabile
- Tip de lucrare: - manichiura, pedichiura
- Instrumente: - trusa manichiura (ex.: set de forfecuţe, pila, cuţitaş)
- trusa pedichiura (ex.: set de cleşti, forfecuţe, bisturie, chiurete)
- Tipuri de unghii (ex.: normal, îngroşat, incarnat)
- Format de unghii (ex.: oval, ascuţit, dreptunghiular)
- Lucrări speciale: - baia de ulei (mâini):
- îndepărtare ţesuturi îngroşate si bătături
- manichiura franţuzească
- tratament împotriva transpiraţiei
Ghid pentru evaluare
- Cunoştinţe teoretice: tehnici de lucru specifice fiecărui tip de lucrare
- La evaluare se va urmări:
- modul de executare a manichiurii / pedichiurii
- mod de executare a lucrărilor speciale (ex.: baie de ulei) si de adaptare a instrumentarului
- încadrarea in timp la executarea manichiurii
Executarea masajului pentru mâini şi picioare
Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Pregătirea clientului pentru masaj 1.1. Examinarea clientului se face vizual pentru identificarea stării de
sănătate.
1.2. Pregătirea clientului pentru masaj se face prin aşezarea acestuia
intr-o poziţie comoda.
2. Executarea masajului 2.1. Executarea masajului se face conform cerinţelor clientului.
2.2. Realizarea masajului este in funcţie de tipul de procedura.
2.3. Executarea masajului se face utilizând produse specifice.
2.4. Masarea se executa aplicând tehnicile specifice.
Gama de variabile
- Tipuri de deficiente de sănătate (ex.: boli inflamatorii si de piele)
- Tip de procedura: masaje la mâini, masaje la picioare
- Produse specifice (ex.: pudra, crema)
Ghid pentru evaluare
- Cunoştinţe: tehnici specifice de masaj
igiena si anatomie patologica
- La evaluare se urmăreşte:
- modul de executare a masajului diferenţiat pentru diferitele parţi ale membrelor
Finisarea manichiurii şi pedichiurii
Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Dezinfectarea unghiilor 1.1. Dezinfectarea unghiilor se face cu conştiinciozitate, pentru
eliminarea riscului de infectare si pentru degresare.
1.2. Dezinfectarea unghiilor, in caz de rânire sau sângerare se realizează
cu promptitudine, folosind materiale speciale.
2. Aplicarea lacului de unghii 2.1. Alegerea tipului de lac se face prin consultare cu clientul.
2.2. Aplicarea locului se face in conformitate cu forma unghiei, in strat
fin si uniform.
2.3. Verificarea modului de aplicare se face vizual, pentru operarea
eventualelor retuşuri.
Gama de variabile
- Materiale de dezinfectare speciale (ex.: antibiotice)
- Tipuri de lacuri de unghii (ex.: sidef, pasta)
Ghid pentru evaluare
- Cunoştinţe: operaţii de dezinfectare
tehnica de aplicare a lacului de unghii
- La evaluare se urmăreşte:
- cunoaşterea modului de dezinfectare in diferite situaţii
- modul de aplicare a lacului de unghii
Promovarea serviciilor unităţii
Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Prezentarea gamei de produse si 1.1. Prezentarea serviciilor unităţii se face conform politicii unităţii, cu
servicii ale unităţii politeţe si profesionalism.
1.2. Prezentarea gamei de produse se face convingător si argumentat.
1.3. Promovarea de noi servicii si produse se face utilizând reviste si
pliante de specialitate, conform cerinţelor modei.
Gama de variabile
- Unitatea se aplica pentru ocupaţiile:
- manichiurist - pedichiurist
- cosmetician
- coafor
- frizer
- Servicii (ex.: cosmetica)
- produse (ex.: vopsea de par, creme)
Ghid pentru evaluare
La evaluare se urmăreşte:
- cunoaşterea publicaţiilor de specialitate si a serviciilor oferite de unitate
- modul de promovare a serviciilor unităţii
Realizarea cadrului ambiental
Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Crearea ambiantei spaţiului de lucru 1.1. Organizarea spaţiului de lucru si de aşteptare a clientului se realizează
si de aşteptare cu spirit estetic si practic, cu asigurarea condiţiilor de confort.
1.2. Asigurarea microclimatului se realizează printr-o preocupare
permanenta.
1.3. Dotarea spaţiului de lucru si aşteptare cu mijloace de destindere se
face pentru relaxarea si buna dispoziţie a clientului.
2. Realizarea si menţinerea mediului 2.1. Amplasarea echipamentelor de specialitate se face cu simt practic
lucrativ pentru asigurarea liberei circulaţii.
2.2. Alegerea culorilor pentru lenjerie si îmbrăcămintea de lucru se
bazează pe nuanţe calde si odihnitoare.
2.3. Adresarea in relaţiile cu clienţii si cu colegii de serviciu se face in mod
politicos, amabil si respectuos.
2.4. Reglementarea conflictelor de orice natura se face pentru deservirea
cat mai buna a clientului.
Gama de variabile
- Unitatea se aplica pentru ocupaţiile:
- manichiurist - pedichiurist
- cosmetician
- coafor
- frizer
Sala de aşteptare, loc de desfăşurare a activităţii (ex.: sala de frizerie, coafura, cosmetica, manichiura-pedichiura)
Ghid pentru evaluare
- Cunoştinţe: minime de estetica si decoraţiuni interioare
condiţii de microclimat plăcut
La evaluare se va urmări:
- manifestarea amabilităţii si promptitudinii fata de client, in scopul realizării cadrului ambiental corespunzător
- colegialitatea dumneavoastră in interiorul unităţii pentru asigurarea climatului lucrativ normal
- daca locul de lucru este amenajat corespunzător unui microclimat relaxant.
Oferirea de servicii clientelei
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Întâmpinarea şi salutarea clientului 1.1 Clientul este întâmpinat politicos la intrarea în unitate şi salutat cu
amabilitate.
1.2. Modul de adresare este în concordanţă cu statutul clientului.
2. Identificarea dorinţei clientului 2.1. Dorinţa clientului se stabileşte prin întrebări adecvate şi în funcţie de
comentariile sale.
2.2. Clientul este îndrumat către un lucrător mai experimentat în cazul în
care se cer servicii mai complexe.
3. Examinarea clientului 3.1. Examinarea se face prin observare atentă pentru identificarea
eventualelor anomalii.
3.2. Examinarea se face în conformitate cu tipul lucrărilor solicitate de
client.
4. Oferirea de sfaturi cu caracter 4.1. Se oferă clientului sfaturi referitoare la tipul de lucrare, cu
profesionalism.
4.2. Se oferă soluţii de realizare a lucrării, în funcţie de ocazia pentru care
se pregăteşte clientul.
4.3. Clientul este înştiinţat politicos şi cu discreţie în momentul
identificării unor anomalii.
4.4. Clientul este sfătuit politicos şi cu discreţie să trateze diferitele
anomalii identificate.
5. Explicarea metodei de lucru 5.1. Se arată clientului tipurile de materiale şi instrumente ce se folosesc
la executarea lucrării, pentru evitarea neînţelegerilor.
5.2. Se explică cu răbdare clientului etapele principale de parcurgere a
lucrării.
6. Rezolvarea reclamaţiilor 6.1. Nemulţumirile clientului se ascultă cu răbdare.
6.2. Se caută soluţii pentru remedierea nemulţumirii, care se prezintă cu
politeţe.
6.3. Atunci când este cazul reclamaţiile se transmit responsabilului de
unitate.
Gama de variabile
Unitatea se aplică la ocupaţiile: frizer, coafor, manichiură-pedichiură.
Tipuri de lucrări:
- pentru frizerie: bărbierituri, tunsori pentru bărbaţi, îngrijiri faciale şi capilare, spălarea părului
- pentru coafor: tunsori pentru femei, coafuri, coafuri - stil, vopsiri, tratamente capilare, ondulări permanente,
spălarea părului.
- pentru manichiură-pedichiură:
Statutul clientului: ocazional sau permanent
Anomalii la nivelul pielii şi părului: dermatoze, negi, aluniţe, pediculoze, etc.
Ghid pentru evaluare
Modul în care lucrătorul se comportă şi discută cu clientul de la intrarea în unitate până la încheierea serviciului
dorit de client.
Modul în care este examinat clientul înaintea executării lucrării.
Modalitatea de rezolvare a reclamaţiilor.
Tehnologiile de lucru pentru realizarea lucrărilor
Cunoştinţe minime de dermatologie (de recunoaştere a dermatozelor, negilor, aluniţelor,
pediculozelor, etc.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu